Historia

Istnieją przekazy, że parafia i miasto powstały około 1250 roku. Pierwsze dokumenty wskazują jednak, że parafia św. Wawrzyńca powstała prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku. W dokumencie książąt mazowieckich z 1301 roku na liście świadków figuruje Michał rektor, czyli pleban kościoła w Kutnie, pierwszy znany z imienia Proboszcz. Dokument z 1301 roku stwierdza istnienie drewnianego kościoła w Kutnie. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1476 roku.

Wraz z lokacja nowego miasta Mikołaj Kuciński wystawił nowa murowana świątynie. Nowy wzniesiono z cegły i kamienia w roku 1483 w stylu gotyckim.

 

Świątynia była jednonawowa, oskarpowana, z wyodrębnionym , mniejszym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od wschodu wznosiła się czworoboczna wieża, a od strony południowej przylegała do świątynia zakrystia oraz skarbiec. Przy nawie głównej usytuowana została kapliczka św. Anny z bocznym wejściem.

Parafia Sw Wawrzyńca wydała książkę na temat Historii Parafii i historii Cmentarza Kutnowskiego. W książce znajdują sie opisy grobów, spis pochowanych na cmentarzu parafian i wiele innych ciekawych zdjęć i historii. Książka polecana historykom a szczególnie genealogom, ze wzgledu na bogaty materiał historyczno - genealogiczny.